OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Aplikacija "Ocena posledic potresa" je bila izdelana v sklopu razvojno raziskovalnih nalog Potresna ogroženost v Sloveniji za potrebe Civilne zaščite – POTROG http://www.sos112.si/slo/tdocs/naloga_99.pdf, POTROG 2 in POTROG 3, ki jih je financiralo Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje - URSZR. V okviru projektov je bila izdelana aplikacija za hiter odziv na potres, ki vključuje podatke iz Centralnega registra prebivalcev - CRP, Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve - AJPES, podatke o povprečnem letnem dnevnem prometu - PLDP in evidencah hiš – EHIŠ ter je pripravljena za potres v nočnem in dnevnem času.

Izvajalci so bili Inštitut za vodarstvo, Agencija Republike Slovenije za okolje in Zavod za gradbeništvo Slovenije. Vse podstrani in vsebina spletnega mesta so last naročnika Ministrstva za obrambo.

Ocena potresne ogroženosti ljudi služi kot podlaga za načrtovanje ukrepov zaščite in reševanja ob potresu, zato je aplikacija namenjena predvsem načrtovalcem zaščite in reševanja ter štabom civilne zaščite. S pomočjo aplikacije lahko uporabnik v primeru potresa, na podlagi informacije o lokaciji in intenziteti, zelo hitro izdela prve ocene o obsegu potresa. Z aplikacijo lahko določi katere občine so bile najbolj prizadete, poškodovanost stavb (porušene, močno poškodovane, nepoškodovane, neocenjene stavbe) in število ogroženih ljudi v njih. Aplikacija omogoča tudi vizualizacijo posledic potresa in jo je možno uporabljati tudi kot učni pripomoček za preigravanje različnih scenarijev potresa.

V okviru projekta je bila sofinancirana tudi spletna aplikacija za vprašalnik o učinkih potresa »Ali si čutil?«.

Aplikacija uporablja podatke iz različnih virov in v naprej pripravljene poenostavitve, ki so privzete na podlagi izdelanih strokovnih podlag, za katere URSZR ni pristojna, zato URSZR ne prevzema nikakršne odgovornosti za napačno uporabo podatkov, ki aplikacijo podpirajo, niti za njihovo napačno interpretacijo.

Aplikacija deluje v najnovejših verzijah brskalnikov Chrome in Firefox.

Z vstopom v aplikacijo potrjujete, da ste pogoje prebrali, da jih razumete ter se z njimi strinjate in v celoti sprejemate.

Z vstopom v aplikacijo se strinjam z zgoraj opisanimi pogoji
 
 
Strinjam se (vstop v aplikacijo)
 


Ocena posledic potresa za potresni scenarij

epicenter , intenziteta EMS-98

Pozor! Prikazani so podatki za potres z epicentrom: , ki je za km oddaljen od iskane lokacije.
Oceni potres za iskano lokacijo: